วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการใช้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

2638

วันนี้ (18 ส.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการจัดเทคนิคพิจารณ์ ภายใต้หัวเรื่อง “มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม” ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง วสท. และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วสท. และนายสุพจน์  โล่ห์วัชรินทร์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงเนื้อหาภายในมาตรฐานการ ให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่จัดทำกันมาตั้งแต่ ปี 2543 แล้วเสร็จในปี 2550  และนำกลับมาทบทวนใหม่ก่อนจะสมบูรณ์ในปี 2559 ดังนั้นเพื่อที่จะให้มาตรฐานฉบับนี้มีความชัดเจนที่สุด ทางคณะทำงานจึงได้เรียนเชิญตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับแก้ไขครั้งสุดท้าย ก่อนที่มาตรฐานฉบับนี้จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ต่อไป