อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

2343
วันที่ ชื่องาน รายละเอียด
16-17 ตุลาคม 2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13 คลิ๊ก
บทความก่อนหน้านี้อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
บทความถัดไปวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs”